FRESHFILTER OVERDRUK FILTER SYSTEMEN

Freshfilter is producent van overdruk filter systemen, gebruikt op graafmachines, vrachtwagens en andere gesloten bedieningsruimten. Daarnaast levert en monteert Freshfilter de systemen gebruikmakend van haar dealernetwerk en/of eigen ervaren monteurs. Freshfilter overdruksystemen voldoen aan de strengste normen en vrijwaren u van elk mogelijk gevaar bij saneringen, asbestverwijdering, mining, recycling en afvalsortering.

Uw voordelen met Freshfilter producten:
• Gezonde, gefilterde ademlucht door actief koolfilters en P3 stoffilter
• Gepatenteerde filtersystemen die filter levensduur verlengen met meer dan 5 keer!
• Standaard roestvrijstalen onderhoudsvrij behuizingen
• Gepatenteerde controlesystemen met ondermeer uitlezing op afstand
• Ervaren installateurs en dealernetwerk door heel Nederland.